ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗДІА реорганізована
у повному складі в
ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗНУ
наказом МОН України №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Бібліотека
ЗДІА
  СФК
«Січ»
  Освітні
програми
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
Українська мова -
держслужбовцям
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Сертифікація
енергоефективності
HORIZON 2020
 
Про відкриття спеціальності
«УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»
освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» в
Запорізькій державній інженерній академії
Запорізька державна інженерна академія ініціює відкриття спеціальності «Управління проектами» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» - кваліфікація 1238 «Керівник проектів та програм».
Базовою кафедрою, яка має проводити підготовку фахівців з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти галузі знань 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 7.18010013, 8.18010013 «Управління проектами» на базі повної вищої освіти є кафедра менеджменту організацій, яка існує на ринку освітніх послуг з 1996 року і випускає бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)».
Спеціальність 7.18010013, 8.18010013 «Управління проектами» може продовжувати будь який напрямок професійної діяльності, оскільки підготовка здійснюється на базі повної вищої освіти або базового бакалаврату. Управління проектами - це методологія організації, планування, керівництва, координації трудових, фінансових і матеріально-
технічних ресурсів на протязі проектного циклу, направлена на ефективне досягнення цілей шляхом застосування сучасних методів, техніки і технологій, які є невикористаним ресурсом економіки України.
Базовим інструментом управління змінами в економіці, соціальній сфері, усіх ланках державного управління являються проекти та програми.
Поняття "проект" може розглядатися як:
 • форма цільового управління діяльністю;
 • процес здійснення інновацій;
 • комплект документів.
 • Програма являє собою комплекс взаємопов\'язаних (за ресурсами, строками, виконавцями) проектів, які забезпечують досягнення масштабних цілей. Формування кадрового корпусу управлінців нового покоління із складу високоосвічених і висококваліфікованих спеціально підготовлених (на основі сучасних і перспективних напрямів теорії та практики навчання та виховання, які базуються на прогресивних навчальних і управлінських технологіях, на сучасних методах організації роботи) фахівців являються фундаментальним чинником ефективного позитивного виконання завдань, які стоять сьогодні перед Україною.

  Підготовка фахівців специфічної категорії спеціальності
  7.18010013, 8.18010013 «Управління проектами» орієнтується
  на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань про проектно-орієнтовані підходи, моделювання проектів, застосування інформаційних та
  телекомунікаційних технологій, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в умовах глобального інформаційного «суспільства знань».
 • Аналіз потреб регіону у керівниках проектів та програм підтверджує необхідність цілеспрямованої підготовки спеціалістів, які володіють сучасними технологіями навчання у сфері управління проектами, здатних здійснювати керівництво роботою проектних команд щодо впровадження проектів та програм;
 • організовувати та планувати роботу підлеглих йому працівників, контролювати своєчасне та якісне її виконання; визначати тип, склад
  і структуру проектів із залученням системних досліджень;
 • проводити роботу щодо підготовки узгодженого плану виконання розробленого проекту; аналізувати загальні ресурси, терміни виконання етапів проекту та координує роботу стосовно змін у проекті.
 • Управління проектами - це процес управління командою, ресурсами проекту за допомогою спеціальних методів та прийомів з метою успішного здійснення поставленої цілі.
  Методологія і засоби управління проектами використовуються в усіх сферах цілеспрямованої і проектно-орієнтованої діяльності, у тому числі і в державному управлінні та місцевому самоврядуванні різних країн.
  Використання сучасних технологій навчання, високий професіоналізм і духовність викладачів, застосування індивідуального підходу до студентів та багатомірність зв\'язків Запорізької державної інженерної академії з підприємствами і організаціями регіону дають гарантії щодо виконання ліцензійних умов в повному обсязі та на високому якісному рівні підготовки фахівців, їх працевлаштування.

  Кафедра менеджменту організацій
  Веб-майстер Попівща В.О.
                                                                                                       
  МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

  Запорізька державна інженерна академія © 2006-2019