ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗДІА реорганізована
у повному складі в
ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗНУ
наказом МОН України №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Бібліотека
ЗДІА
  СФК
«Січ»
  Освітні
програми
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
Українська мова -
держслужбовцям
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Сертифікація
енергоефективності
HORIZON 2020
 
ВІДКРИТТЯ НОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
З ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ, МЕТЕОРОЛОГІЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ХІМІЇ
КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОЛОГІЇ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ
З метою більш досконалої практичної підготовки
студентів на кафедрі прикладної
екології та охорони праці
створена навчальна лабораторія з
загальної екології, метеорології та прикладної хімії.
Лабораторія оснащена необхідним обладнанням, приладами, наочним матеріалом для більш якісного засвоєння студентами лекційного матеріалу з дисциплін «Загальна екологія та неоекологія», «Метеорологія та кліматологія», «Корозія та захист металів» та «Хімічний опір матеріалів».
Для цього були закуплені сушильна та муфельна печі, дозиметри, аспіратор, рН-метр-солемір-кондуктометр, психрометри, метеорологічна станція та інше обладнання.
При створенні лабораторії враховували те, що висококваліфікований фахівець у галузі екології повинен володіти широким спектром академічної, інженерної та професійної освіти.
Прагнули максимально об'єднати цілісне сприйняття об'єктів вивчення - стану навколишнього середовища, технологій основних виробничих процесів, їх розробку та проектування, а також максимальну широту інформації, спеціальні знання, необхідні для фахівця-еколога.
Відкрита лабораторія - це ще одна цеглина у забезпеченні надання студентам теоретичних знань та практичних навичок, які необхідні для виконання курсових та дипломних робіт (проектів), а також для наступної практичної діяльності за здобутою спеціальністю 7.04010602
«Прикладна екологія та збалансоване природокористування».
Дисципліна «Метеорологія і кліматологія» належить до системи природничо-наукових дисциплін і є складовою частиною державного стандарту освіти на рівні бакалавра. Ця дисципліна обов?язкова в освітньо-професійній підготовці студентів напряму 6.040106
«Екологія, охорона навколишнього середовища і раціональне природокористування».

Метою дисципліни є підготовка спеціалістів, які володіють теоретич-ними знаннями і практичними навичками, які є необхідні для коректного врахування найважливіших результатів наукових досліджень в області формування, змін і коливань клімату, впливи на них природних і антропогенних факторів. Основною задачею курсу є вивчення фізичних процесів і факторів, які формують клімат земної кулі і окремих географічних областей. Курс сприяє формуванню базових знань у майбутніх спеціалістів з раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища.Дисципліни "Корозія та захист металів" та «Хімічний опір матеріалів» - закладають студентам загальні відомості про механізми хімічної і електрохімічної корозії металів і сплавів, фактори, які впливають на швидкість корозії, методи досліджень корозійної стійкості металів і сплавів і принципи захисту металічних матеріалів від корозії, корозійної поведінки металічних конструкційних матеріалів в різних агресивних середовищах, атмосферної, підземної корозії і корозії металів у морській воді.
В результаті вивчення курсу "Корозія та захист металів" та «Хімічний опір матеріалів» студенти здобувають навички наукового експериментування і дослідницького підходу до вивчення основ процесів корозії.
Кафедра прикладної екології та охорони праці
Веб-майстер Попівща В.О.
                                                                                                     
МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

Запорізька державна інженерна академія © 2006-2019