ЗГИА
   
  ЗАПОРОЖСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИНЖЕНЕРНАЯ
АКАДЕМИЯ
   
69006 г. Запорожье, пр. Соборный, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗГИА реорганизована
в полном составе в
ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ЗНУ
приказом МОН Украины №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурные
подразделения
  Международное
сотрудничество
  Наука
Аспирантура
  Студенту
ЗГИА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Библиотека
ЗГИА
  СФК
«Січ»
  Образовательные
программы
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новости
Украинский язык -
госслужащим
ЗГИА ОФИЦИАЛЬНО. ЛИЦЕНЗИЯ
Сертификация
энергоэффективности
HORIZON 2020
  КАФЕДРА ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ (ПЗАС)

Телефон: (061) 227-12-31, 2-16, 3-13
E-maіl: anatoliy.bezverkhyi@hotmail.com
CАЙТ КАФЕДРИ

ВІДКРИТТЯ НОВОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Завідувач кафедри
Вербицький
Володимир Григорович
професор,
доктор
фізико-математичних наук
poas

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ
СПИСОК ДИСЦИПЛІН,
ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ КАФЕДРОЮ


Освітньо-професійна програма «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за бакалаврським рівнем вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за магістерським рівнем вищої освіти

Щодо ліцензування спеціальності
Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

КАФЕДРА ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

1. Бакалавр - спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення». Кваліфікація - 3121 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення.
2. Магістр - спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення». Кваліфікація – 2132.2 Інженер-програміст
3. Дипломований фахівець - спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення». Кваліфікація - 2132.2 Інженер-програміст.
4. Аспірант - по спеціальностях
01.05.02 "Математичне моделювання й обчислювальні методи",
01.02.04 "Механіка деформованого твердого тіла"

НАШІ ПАРТНЕРИ:

logo
МЕРЕЖНА АКАДЕМІЯ
CISCO у ЗДІА
logo
ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ІНСТРУКТОРІВ ДЛЯ МЕРЕЖНИХ АКАДЕМІЙ CISCO
logo
logo
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ:

Програма наукової діяльності кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем є розділом загальної програми наукових досліджень академії.
Науково-дослідницька діяльність планується й
виконується за такими основними напрямками:
 • розробка математичних моделей динамічних процесів у складних середовищах;
 • комп'ютерне моделювання економічних і фізичних процесів.
Викладачі кафедри виконують комплексну бюджетну
науково-дослідну роботу
«Розвиток сучасних методів комп’ютерного моделювання»,
яка розрахована на 2012-2016 роки.
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙСЕКЦІЇ ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ НА
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ СТУДЕНТІВ,
МАГІСТРАНТІВ, АСПІРАНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ ЗДІА 2013-2016 р.

У 2009-2012 роках з державного бюджету фінансувалася науково-дослідна робота "Розробка дискретних моделей у механіці суцільних середовищ та їх застосування для розрахунків у машинобудуванні".
Кафедра займається розробками широкого спектру програмних продуктів, що відрізняються високими показниками надійності, ефективності та якості.
Під керівництвом професора Шамровського О.Д. протягом 2006-2008 років велася робота над держбюджетною темою у галузі "Механіка" - "Дослідження математичних моделей складних систем за допомогою методів групового аналізу".
Студенти й аспіранти приймають активну участь у створенні програмних продуктів за наступними напрямками:
 • створення автоматизованої системи керування навчальним
  процесом ЗДІА;
 • якісні дослідження економічних процесів на основі їхніх
  математичних моделей;
 • нейрокомп'ютерні системи й мережі;
 • створення програмного забезпечення для комп'ютерного
  тестування знань студентів і абітурієнтів;
 • комп'ютерне моделювання хвильових процесів у дискретному
  та безперервному середовищах.

ПРО КАФЕДРУ:

Кафедра ПЗАС займається підготовкою студентів за спеціальністю
121 «Інженерія програмного забезпечення».
Перша група СП-91 була набрана в 1991 році. Виявилося, що забезпечити викладання всіх професійно-спрямованих дисциплін для груп СП - справа дуже непроста. Довелося керівництву Академії організувати нову кафедру. Так 19 лютого 1993 року з'явилася кафедра Програмного забезпечення й математичного моделювання.
Сьогодні до числа співробітників кафедри приєдналися вже й її випускники. Задача кафедри - викладати всі професійні дисципліни для студентів спеціальності "Програмне забезпечення систем" так, щоб завжди бути на вістрі нових технологій розробки програмного забезпечення.
Оптимізм викладачів завжди підтримує наявність талановитих студентів, а також успіхи випускників. Кафедрою підготовлено більше ніж 700 фахівців.
Для забезпечення навчального процесу зі спеціальності на кафедрі є три лабораторії, оснащені сучасною комп'ютерною технікою та активним мережним обладнанням Cisco.
Всі комп'ютери об'єднані в локальну мережу з виходом в Internet.
В результаті постійного оновлення технічної бази в розпорядженні студентів новітні комп'ютери, що дозволяють вирішувати найсучасніші й складні завдання.
Студенти та викладачі кафедри у навчальних лабораторіях та вдома користуються виключно ліцензійним програмним забезпечення завдяки академічній підписці Microsoft Imagine.
Свій вибір на користь поваги до інтелектуальної власності колектив кафедри зробив у 2005 році і не зраджує своїх переконань сьогодні.
За цей час  академічна програма змінювала свою назву тричі:
MSDN Academic Alliance > Dream Spark Premium > Microsoft Imagine. 
Незмінною залишається повага колективу кафедри ПЗАС та майбутніх програмістів до прав інтелектуальної власності.
При кафедрі з 2005 року успішно працює міжнародний центр ІТ-освіти - Мережна академія Cisco.
Курси Мережної академії Cisco інтегровані до навчальних планів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення», а студенти інших спеціальностей мають можливість вивчати їх через Центр безперервної освіти.
У лютому 2013 року на базі кафедри було відкрито Центр підготовки інструкторів для Мережних академій Cisco, який відповідає за розвиток програми Мережних академій Cisco у школах і коледжах Запорізького та Херсонського регіонів. Завдяки роботі Центру було відкрито більше ніж 50 нових Академій Cisco.
Задля підтримки нових Мережних академій CiscoЦентр підготовки інструкторів реалізує програму «ЗДІА-ШКОЛІ». Програма передбачає посилення мотивації школярів до навчання за рахунок проведення в школах та на базі ЗДІА пізнавальних заходів з ігровими елементами. Інструктори Центру допомагають новим академіям впоратися з проблемами організаційного та технічного характеру.
Ми пишаємося участю в масштабному проекті з локалізації базового навчального курсу програми Мережних академій Cisco
«Основи інформаційних технологій» (IT Essentials 5.0) українською мовою. Ця визначна подія для Програми Мережних академій Cisco в Україні висвітлена в прес-релізі
IT_Essentials@Ukraine_KOR

У 2010 році кафедра одержала за грантом НАТО «Створення освітнього альянсу технічних університетів України під керівництвом НТУУ «КПІ» сучасне телекомунікаційне обладнання для проведення лабораторних занять з мережних технологій.

Кафедра, за 23 роки існування досягла сучасного міжнародного рівня в навчанні студентів сучасним технологіям створення програмного забезпечення.

Наші випускники успішно працюють у галузі розробки програмного забезпечення в Україні й інших країнах світу, таких як: Німеччина, США, Нідерланди, Швеція, Данія, Австралія та ін.

За результатами перевірки роботи кафедри комісією Міністерства освіти в лютому 2004 р. спеціальність «Програмне забезпечення систем» була акредитована на 4 рівень (4 рівень є найвищим і дає
ВНЗ право підготовки магістрів за фахом, диплом визнається за кордоном).
НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
poas
 
Веб-майстер Попівща В.О.
   
                                                                                                     
МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

Запорожская государственная инженерная академия © 2006-2019